Účtovný výkaz

micro BC s.r.o. (IČO: 35971657) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2022122586_IR_2009_627_2010_508956.TIF