Účtovný výkaz

micro BC s.r.o. (IČO: 35971657) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2022122586_IR_2009_627_2010_508957.TIF