Účtovný výkaz

micro BC s.r.o. (IČO: 35971657) vykonala dňa 21.03.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF