Účtovný výkaz

micro BC s.r.o. (IČO: 35971657) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2022122586_IR_2012_2014520552013.TIF