Účtovný výkaz

micro BC s.r.o. (IČO: 35971657) vykonala dňa 08.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2022122586_IR_2011_2024391052012.TIF