Účtovný výkaz

micro BC s.r.o. (IČO: 35971657) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2022122586_IR_2010_627_2011_514347.TIF